Hanna Saari
Hanna Saari

Yrittäjä. Tekijä. Vaikuttaja.

Hanna Saari

TERVETULOA SIVUILLENI!


Kuntavaalien 2017 äänet on nyt laskettu ja tarkastettu. Omasta puolestani haluan lämpimästi kiittää minulle luottamuksensa antaneita. Kalajoen Kokoomuksen ryhmä pärjäsi näissä vaaleissa myös hienosti säilyttäen paikkamääränsä valtuustossa ja saaden uusia tulokkaita niin valtuutettujen kuin varavaltuutettujen ryhmään.

Jatkamme työtä terveiden julkisten tilojen ja entistä parempien palveluiden saamiseksi joka kuntalaisen käyttöön. Nämä asiat meille mahdollistavat hyvin paikallisesti menestyvät yritykset ja niiden tuottamat yhteisöverot. Kalajoki on hoitanut asiansa hyvin. Olemme pystyneet tuottamaan laadukkaita palveluita tehokkaasti ja edullisesti. Onkin todella perusteltua, että Kalajoki hyvän tuloksensa ansiosta saisi uudessa maakunnassa sote-keskuksen statuksen. Töitä tämä kuitenkin vaatii ja sitä olen valmis tekemään.

Kokoomuslaiselle ajattelulle on kotikunnassamme ja koko maakunnassamme tilausta!


Olen Hanna Saari, 50-vuotias matkailuyrittäjä Kalajoelta. Olen ehdolla kuntavaaleissa neljättä kertaa. Pian päättyvän valtuustokauden olen lisäksi toiminut Kalajoen Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtajana ja kaupunginhallituksen jäsenenä. Maakuntavaltuustossa taakse jää toinen kausi Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston jäsenenä ja ensimmäinen mutta toivottavasti ei viimeinen matkailun kehittämistoimikunnan jäsenenä sekä tarkastuslautakunnan puheenjohtajana. Hienoa, että olet tullut tänne sivuilleni tutustumaan minuun paremmin sekä ihmisenä että politiikkona.

Kuntavaalien porinapadassa ne kuumimmat perunat ovat edelleen edelleen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus ja nyt enemmän kuin koskaan, suomalaisten koulujen kunto. Vaikka alunperin juuri sote-paketin piti valmistua ennen maakuntauudistusta, näyttää siltä, että maakuntauudistus etenee ja sote matelee. Maakuntauudistuksen maaliin saattamista vauhdittaa ensi vuonna pidettävät maakuntavaalit. Valitsemme tuolloin sitä porukkaa, joka jatkossa päättää meidän kalajokistenkin sote-asioista.

Sotessa tällä hetkellä kuntien lausuttavana on valinnanvapautta koskevat ratkaisut. Kalajoki on monien muiden kuntien lailla toivonut tarpeeksi aikaa historiallisen suuren ja meitä kaikkia koskettavan muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin. Ja niin että tätä koskeva lainsäädäntö valmistuu ensin. Varsinkin meillä pienemmillä paikkakunnilla valinnanvapauden todellinen toteutuminen tuntuu haastavalta. Ehkä pääsisimme tässäkin helpoimmin hyvään lopputulokseen vain yksinkertaisesti laajentamalla nykyistä palvelusetelikäytäntöä.

On aivan selvää, että terveydenhuollollemme on tehtävä jotain. Terveyskeskuksiimme jonotetaan ja mikälli paikkakunnalla on lisäksi vain yksi työterveyshuolto, ruuhkautuu sekin. Liekö kyse kilpailun puutteesta, että varsinkin pieniltä, muutaman hengen yrityksiltä lakisääteisten työterveyspalveluiden hinnat tuntuvat karkaavan liian kalliin puolelle. Voisiko yksi ratkaisu ruuhkien purkuun ja terveeseen hintakilpailuun olla terveyskeskuksen tuottamat kiintiöidyt palvelut, joita yritykset voisivat ostaa. Kalajoki on kasvava ja kehittyvä matkailukeskus. Matkailu työllistää etenkin nuoria ja naisia. Alaan ja sen kannattavuuteen vaikuttaa suuresti meneillään oleva alkoholilain uudistus. Majoitus- ja ravitsemusalan liiton jäsenenä olemme pyrkineet aktiivisesti vaikuttamaan siihen, että ala pystyy työllistämään paremmin ja että alkoholia käytettäisiin enemmän valvotuissa oloissa - ravintoloissa. Minäkään en suuremmin lämpene isompivolttisten alkoholituotteiden myynnille supermarketin hyllyltä. Mikäli tähän kuitenkin päädytään, on ravintoloiden alkoholimyyntiä koskeva arvonlisävero laskettava 14 %:iin. Muussa tapauksessa tulemme näkemään ennen näkemättömän suuren määrän konkursseja alan yrityksissä.

Tulevalla vaalikaudella kuntiemme roolit muuttuvat sote-palveluiden siirtyessä uusien perustettavien maakuntien ja sotekeskusten hoidettavaksi. Pohja meidän kalajokisten arkisten unelmien ja tavoitteiden toteuttamiseen luodaan kuitenkin omassa kunnassa. Täällä tehdyillä päätöksillä takaamme yrittäjille suotuisat olot luoda työtä alueemme ihmisille. Täällä ratkaistaan, ovatko koulut laadukkaita ja tilat terveellisiä. Kuntavaikuttajien käsissä on, onko rakennettu ympäristö toimiva ja turvallinen. Juuri täällä tehtävillä päätöksillä vaikutamme siihen, miten täysipainoista ja omatoimista elämää seniorit voivat elää heille sopivissa asuinympäristöissä.

Näistä asioista huolehtimalla pärjäämme varmasti. Tehdään fiksuja päätöksiä - yhdessä.

Hanna Saari