Hanna Saari
Hanna Saari

Yrittäjä. Tekijä. Vaikuttaja.

Hanna Saari

92
Kokoomus

Tervetuloa tutustumaan sivuihini ja minuun!


Olen Hanna Saari, 54-vuotias yrittäjä Kalajoen Hiekkasärkiltä. Asun lähellä yritystemme toimipisteitä avopuolisoni Auliksen ja rotikkatyttömme kanssa. Lähiperheeseen kuuluvat vanhemmat ja sisarukset perheineen. Yrittäjä olen ollut 90-luvun puolivälistä saakka. Matkailu- ja ravintola-alan yrittäjiä meistä tuli vuonna 2003.

Olen oppinut, että niin yrittäminen kuin politiikkakin ovat kestävyyslajeja, joihin ei kannata lähteä mukaan pikavoittojen toivossa. Pitkäjänteinen mukanaolo on antanut mahdollisuuden vaikuttaa koti- ja maakuntani asioihin. Eikä tietenkään yksin, vaan yhdessä. Kalajokisesta ja pohjois-pohjalaisesta kokoomusyhteisöstä on tullut ikään kuin laaja suku – olen saanut olla mukana piirihallituksessa jo parikymmentä vuotta. Nyt päättymässä on kolmas kauteni Kalajoen valtuustossa ja kaupunginhallituksessa, maakuntani eri luottamustehtävissä olen ollut mukana vuodesta 2008.

Elämme yhä korona-aikaa, mutta nyt näyttää vahvasti siltä, että kuntavaalit voidaan todellakin järjestää kesäkuun alkupuoliskolla. On hienoa, että yksi opposition jo yli vuosi sitten esittämistä keinoista vaalien turvallisesti järjestämiseksi, otetaan nyt käyttöön; näissä vaaleissa voimme äänestää ennakkoon peräti kahden viikon ajan.

Kokoomus on ennen kaikkea kuntapuolue. Siksipä emme voi hyväksyä nyt valmisteilla olevaa soten maakuntamallia. Toteutuessaan tämä malli vie sote-asioista päättämisen kunnan omista käsistä maakuntiin ja rahoituksesta päättämisen ministeriöön. Sote-rahat valuvat kuntien kukkarosta maakuntiin uuden maakuntaveron muodossa.

Valmistelua on nyt viety eteenpäin valtavalla kiireellä. Eri toimijoiden kuten kuntien ja yksityisten terveyspalveluiden sekä eri järjestöjen (mm. EK, Yrittäjät) mahdollisuudet vaikuttaa uudistukseen sen valuvikojen korjaamiseksi ovat jääneet hyvin rajallisiksi.

Itse uudistuksesta ja sen tarpeesta vallitsee eri puolueiden kesken kuitenkin edelleen yhteisymmärrys, mutta alkuperäiset tavoitteet palveluiden saatavuuden ja laadun parantamisesta sekä järjestelmän kestävyydestä uhkaavat jäädä kireän aikataulun jalkoihin. Tämä on todellinen huolenaihe. Miten voimme aidosti varmistaa, että uudistus johtaa sille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen ja esitetyssä lainsäädännössä tunnistetut puutteet korjataan? Varsinkin kun yksi suurimmista parannusta kaipaavista kohteista eli ikäihmisten hoito on nyt kuitenkin jäämässä kuntien vastuulle.

Uudistuksen tavoitteena on siis muodostaa vahvempia palvelujen järjestäjiä. Palveluiden järjestämisvastuuta koskevat rajoitukset ovat kuitenkin samalla kaventamassa merkittävästi hyvinvointialueiden päätäntävaltaa. Tämä koskee erityisesti tuottavuutta, laatua ja saatavuutta parantavien tuotantotapojen valintamahdollisuuksia. Voimmeko siis tulevaisuudessa käyttää ollenkaan yksityisen sektorin osaamista ja innovaatioita? Päätösvallan siirtyminen vahvan kunnallisen itsehallinnon piiristä selvästi heikomman hyvinvointialueen itsehallinnon piiriin ei myöskään vahvista yhteiskunnan kansanvaltaisuutta. Toisin sanoen; olemmeko valmiita luottamaan siihen, että Oulussa ja lähinnä oululaisten edustajien tekemät päätökset ovat varmasti meille kalajokisille oikeudenmukaisia?

Näiden kysymysten äärellä kalajokisena olen huolissani. Oma sote-mallimme, joka perustuu vapaaehtoiseen yhteistyöhön eri kuntakumppaneiden kesken, on ollut hyvä. Eikö meidän ennemminkin kannattaisi joka maakunnassa pelastaa kriisikunnat vapaaehtoisen kuntayhteistyön avulla tai muilla erityisjärjestelyillä, kuin ajaa maakunnat uudistukseen, jonka rahoituspohjan kestävyys on hämärän peitossa?

Huoli rahojen riittämisestä johtaa suoraan kunnan elinvoimaisena pitämiseen. Jäljelle jäävällä kunnan budjetilla pitäisi pystyä hoitamaan varhaiskasvatukseen, koulutukseen, ympäristöön ja elinvoimaan liittyvät asiat. Miten varmistamme kykymme investoida ilman että joudumme korottamaan kuntaveroamme pilviin?

Vaikka sote-ratkaisun eteneminen on eduskunnan päätösvallassa, antaa kuntavaalien tulos meille osviittaa siitä, mitä mieltä kuntalaiset ovat nyt valmisteilla olevasta mallista. Minulle erittäin tärkeä asia on paikallisten pk-yritysten toiminnan tukeminen myös tulevassa Kalajoen kuntamallissa – oli se sitten soten kanssa tai ilman. Kunnan ja yritysten hyvä yhteistyö luo työpaikkoja ja mm. harjoittelupaikkoja opiskelijoille. Juurikin sitä elinvoimaa.

Ei kuntaa ilman yrityksiä.

Hanna Saari

Kokoomus