Hanna Saari
Hanna Saari

Yrittäjä. Tekijä. Vaikuttaja.

Hanna Saari

278
Kokoomus

Hannan vaalilupaukset aluevaaleissa 2022


Vaalilupaukseni on, että asioita ei saa jättää hallintoon roikkumaan, vaan ne pitää hoitaa.

Me kaikki, mutta etenkin seniorit ja lapsiperheet tarvitsevat hyviä terveys- ja sosiaalipalveluja. Terveyspalvelut pitää olla lähellä ja siellä tuttu lääkäri ja hoitaja. He tietävät, mitä seniori sairastaa, eikä vastaanottoaikaa mene tietokoneen näpräämiseen.

Tehdään ensin kaikki mahdollinen hyvinvointialueen tuottavuuden ja palveluiden parantamiseksi. Hyvinvointialueen tarjotessa ja laajentaessaan palveluitaan on yritykset otettava huomioon. Jos yritys pystyy osoittamaan, että se voi tuottaa hv-alueen järjestämän palvelun laadukkaammin tai edullisemmin, palvelun tuotanto on avattava kilpailulle.

Uskon vapaaehtoisuuden pohjalta syntyviin liittolaisuuksiin ja yhteistyöhön; sellaiseen joka hyödyttää kaikkia osapuolia. Tämä on paras tapa järjestää palveluita myös hyvinvointialueilla ja niiden kesken. Parannetaan hoitoon pääsyä laajentamalla palvelusetelin käyttöä, ottamalla käyttöön esim. vammaisille henkilöille henkilökohtainen hoitobudjetti ja kehittämällä Kela-korvausta yksityisessä sairaanhoidossa. Kela-korvauksen pitäminen oikealla tasolla on parasta hoitojonojen purkua.

On selvää, että sotea ei enää kehitetä voidaksemme säästää kustannuksissa. Tästä tavoitteesta on luovuttu. Nykyisen mallin ennustetaan nyt kasvattavan menoja 6,4 miljardia euroa vuodessa. Ei rahoiteta tätä uudistusta uudella maakuntaverolla, sillä se lisäisi työn verotusta. Lisätään mieluummin julkisen, yksityisen ja järjestöjen yhteistyötä; esimerkiksi digitaalisia palveluita. Toimiessaan hyvin, lääkäreiden ja hoitajien etävastaanotolla voidaan helpottaa potilaan arkea, vähentää kustannuksia ja lisätä ihmisten tasa-arvoisuutta.

Tehdään kaikki mahdollinen auttaaksemme nuoria, joille korona-aika on tuonut paljon mielenterveydellisiä haasteita.