Hanna Saari
Hanna Saari

Yrittäjä. Tekijä. Vaikuttaja.

Hanna Saari

278
Kokoomus

Hanna


Asun Kalajoen uusimmalla sivukylällä, Hiekkasärkillä, avomieheni Auliksen ja koiriemme Diivan ja Frigan kanssa. Arkemme täyttyy 1,5 km:n päässä sijaitsevan yrityksen pyörittämisestä. Lisätäytettä päiviin tuovat kaupungin luottamustehtävät sekä toiminta Kalajoki Matkailuyhdistyksessä ja Kalajoen Yrittäjissä.

Kuten niin monen muunkin kohdalla, yhteisten asioiden hoito alkoi vähän yli kolmikymppisenä kiinnostaa. Lähdin mukaan politiikkaan, koska halusin olla mukana edistämässä lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia, tukea kulttuuritoimintaa (bändit ja näytelmäharrastus) ja kehittää yrittämisen toimintaympäristöä. Nämä ovat minulle tärkeitä asioita edelleen. Tänä päivänä ymmärrän, kuinka tärkeää on tukea perheiden alkutaivalta ja saada seniorikansalaisillemme arvokas vanhuus hyvine lähipalveluineen. Tunsin haikeutta ja iloa yhtä aikaa päättäessämme vuoden 2021 talousarviossa kahden sairaanhoitajan resurssilla aloitettavasta kotisairaalatoiminnasta. Tätä toimintaa todella kaipasimme saattohoitaessamme omaa isää viime kesänä. Näiden rinnalla minua ajaa eteenpäin vahva ajatus yrittämisen kannattavuuteen vaikuttamisesta, valinnan vapaudesta ja sen mukana tuomasta vastuusta.

Tekijä

Ensimmäinen ehdokkuus vuoden 2004 kunnallisvaaleissa toi mukanaan varavaltuutetun paikan ja ympäristölautakunnan jäsenyyden. Lautakunnissa tehtävä valmisteleva työ on mielestäni melkeinpä sitä parasta, mitä luottamushenkilönä pääsee tekemään. Kalajoella päätöksenteko on ollut linjassa yhdessä päätettyjen strategioiden kanssa. Olemme pystyneet tekemään päätöksiä etukenossa, isoista ja vaikeistakin asioista.

Neljäs kausi varsinaisena valtuutettuna ja kaupunginhallituksen jäsenenä alkoi kesäkuun kuntavaalien jälkeen. Olen todella iloinen ja ylpeä Kokoomuksen saamasta kannatuksesta kotikunnassani. Kokoomus on sijoittunut kalajokiseen luottamusmiesorganisaatioon hyvin.

Maakunta- ja sote-uudistuksen kaatuminen maamme hallituksen eroon edellisen hallituskauden viime metreillä sekä seuraavaksi muodostuneen vasemmistohallituksen sote-uudistuksen jatkovalmisteluun tuomat todella erikoiset painotukset ovat saaneet minut entistä vakuuttuneemmaksi siitä, että niin kuntien kuin kuntayhtymien kannattaisi järjestää palvelunsa itsenäisesti ja vapaaehtoisesti solmittujen kumppanuuksien avulla. Tätä mallia olen kannattanut ja oma kotikuntani Kalajoki käyttänyt menestyksekkäästi jo pitkään. Minulle, kalajokiselle, nyt toteutuva sote-uudistus on suuri muutos, sillä emme ole aiemmin olleet minkään terveyspalveluita tuottavan kuntayhtymän jäseniä vaan tuottaneet palvelumme tehokkaasti itse. Tämän hetken laskelmien mukaan hyvinvointialueena toteutettavat palvelut ovat tulossa kalajokisille kalliimmaksi - ilman takuuta siitä, että palvelut välttämättä paranevat. Aluevaltuutettuna on hyvä muistuttaa niistä hyvistä käytänteistä ja yhteistyömalleista, joilla on saatu aikaan tehokas palvelutuotanto.

Kotikunnassani ehdimme viime vuonna päättää monta hienoa asiaa. Investointisuunnitelmassa on merkittäviä panostuksia terveyteen, koulutukseen ja varhaiskasvatukseen: Terveyskeskuksen A-siivestä on tulossa todellinen perhekeskus: sieltä löytyvät tilat mm. senioripalveluille ja neuvolatoiminnalle sekä mielenterveyspalveluita tarvitseville. Toisen asteen koulujen yhteistä kampushanketta viedään eteenpäin ja varhaiskasvatushankkeet etenevät nekin nopealla aikataululla asukkaiden kuulemiseen ja suunnitteluun.

Yrittäjä

Olen ollut yrittäjä vuodesta 1997 lähtien. Aluksi päivätyön ohella, mutta pikkuhiljaa niin, että oma yrityksemme pystyi työllistämään avomieheni ja yhtiökumppanimme lisäksi myös minut. Täysiaikaisia matkailualan yrittäjiä meistä tuli vuonna 2003. Yrityksellämme on nykyisin kolme toimipaikkaa ja olemme mukana vuosittain tuottamassa lähes kahtakymmentä erilaista tapahtumaa.

Kalajoella on keskimääräistä enemmän yrittäjiä, mutta tarvitsemme silti yrityksiä ja työpaikkoja lisää, jotta meidän on helpompaa tuottaa kuntalaisten tarvitsemat palvelut. Investoinneista puhumattakaan. Ilman investointeja ei ole kehitystä ja kunta näivettyy. Kalajoella kaupungin ja yritysten välinen yhteistyö on luontevaa. Tätä näkökulmaa ja kokemusta haluaisin viedä myös aluevaltuustoon.

Olen onnekas saadessani toimia alalla, jonka uskon olevan tulevaisuuden ala. Matkailu alana työllistää varsinkin nuoria ja naisia. Nuorille se on lisäksi erinomainen kansainvälisyyden harjoittelualusta. Ilman haasteita ei tämäkään ala kuitenkaan ole. Yksi suurimpia kompastuskiviä on alan korkea verotus ja sen pakottama matalapalkkaisuus, mikä ei lisää alan vetovoimaa koulutuksessa. Meitä palvelualalla toimivia yhdistää aito halu palvella ja tuottaa asiakkaillemme hienoja elämyksiä. Tämän saman piirteen löydän itsestäni luottamushenkilönä. Aidon halun tuottaa hyvää palvelua.

Kalajoella ravintola-alan houkuttavuus on kasvussa, sillä olemme vetovoimainen paikkakunta – ja pystymme tarjoamaan työpaikkoja. Olemme nousemassa Suomen kartalla suurtapahtumien järjestäjäluokkaan pysyvästi. Tämä edellyttää entistä ammattitaitoisemman ja suurilukuisemman työvoiman saatavuutta maakunnan alueelta.

Yrittäminen toimintaympäristöineen on siirtymistä murroksesta toiseen. Viimeisimpänä koronan tuoma valtava digiloikka, etätyön suosion kasvaminen ja hiilineutraaliuden tavoittelu ovat asioita, jotka tuovat meille pohjoispohjalaisille yrittäjille ennen kaikkea uusia toimintamahdollisuuksia.

Tulevaisuuden ennakointi, uusien trendien havaitseminen ja nopeiden muutosten mukanaan tuoma paineiden sietokyky kuuluvat yrittäjyyteen. Tulevien aluevaltuutettujenkin pitäisi vajaassa vuodessa päättää, mitkä laitokset suljetaan ja mitkä säilytetään. Mitä palveluita julkinen tuottaa ja mitä hankitaan yksityiseltä? Uusiakin tiloja varmasti rakennetaan, sillä niiden täytyy sijaita hyvissä paikoissa ja olla uuteen käyttöön muuntuvia. Mahdolllisia päällekkäisyyksiä puretaan. On löydyttävä arviointi- ja ratkaisukykyä viivyttelyn ja jahkailun sijaan.

Vaikuttaja

Yrityksemme on ollut Yrittäjien ja MaRan järjestötoiminnassa mukana pian 20 vuotta. Ei mikään huikean pitkä suoritus vielä, mutta sitäkin antoisampi. Toiminnan kautta olemme tutustuneet oman alamme lisäksi sellaisiin yrittäjiin ja yritystoimintaan, joihin emme muuten olisi törmänneet. Eri alojen haasteiden ymmärtäminen antaa perspektiiviä ja kykyä asettua toisen asemaan paremmin.

Kalajoen Kokoomuksen puheenjohtaja 2002-
Kaupunginvaltuutettu 2008-
Kaupunginhallituksen jäsen 2008-
Kaupunginhallituksen vpj 2008-2012, 2021-
Kokoomuksen valtuustoryhmän pj 2013-

Kalajoen Yrittäjät ry hallituksen jäsen 2006-
Kalajoen Yrittäjät ry puheenjohtaja 2021-
Keski-Pohjanmaan Yrittäjät hallitus 2009-2010
Keski-Pohjanmaan Yrittäjät koulutus- ja tulevaisuusvaliokunta 2013-2016
Suomen Yrittäjät tulevaisuusvaliokunta 2009-2014

Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen varapuheenjohtaja 2008-2016
Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen piirihallituksen jäsen 2008-
Keski-Pohjanmaan Maakuntavaltuuston jäsen 2009-2010
Pohjois-Pohjanmaan Maakunnan Yhteistyöryhmä (MYR) 2009-2012, 2021-
Pohjois-Pohjanmaan Maakuntavaltuuston jäsen 2013-2021
Pohjois-Pohjanmaan tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 2013-2017
Pohjois-Pohjanmaan tarkastuslautakunnan jäsen 2018-2021
Pohjois-Pohjanmaan matkailun kehittämistoimikunnan jäsen 2013-2017