Hanna Saari
Hanna Saari

Yrittäjä. Tekijä. Vaikuttaja.

Hanna Saari

278
Kokoomus

Matkailussa kasvun avaimet07.07.2014

Viime vuosien teollisten työpaikkojen menetykset ovat koskettaneet koko Suomea eikä Pohjois-Suomi ole todellakaan jäänyt tästä osattomaksi. Koko maassa käynnissä oleva syvä rakennemuutos heikentää kilpailukykyämme, talous elpyy hitaasti ja meistä kuluttajista on tullut varovaisia. Kuvaavinta tälle ajalle on, että suurin osa teollisuudessa menetetyistä työpaikoista ei tule sinne takaisin. Menetettyjen työpaikkojen tilalle on luotava uusia, jotta kunnat kehittyvät eikä niiden palvelutarjonta näivety. Koko Pohjois-Suomen on muun Suomen lailla osattava uudistua.

Emme kuitenkaan voi päättää, mitkä alat alkavat vetämään ja ketkä tulevaisuudessa menestyvät. Ja millä aloilla pystytään olennaisesti parempaan kuin mihin olemme tähän mennessä pystyneet.

Matkailu on yksi sellainen elinkeinotoiminnan ala, joka globaalien megatrendien mukaan näyttäisi olevan selkeästi kasvussa. Eikö siis ole hyvä, että mekin keskitymme sellaisen alan kasvattamiseen, joka on verrattavissa vientisektorin tuomiin tuloihin? Matkailu alana on myös erinomainen nuorten ja naisten työllistäjä. Matkailuun halutaan satsata, koska siihen uskotaan; arvostusta matkailuelinkeinoa kohtaan halutaan nostaa.

Hyvä matkailutuote tai -kohde on monipuolinen, hinta-laatusuhteeltaan vetovoimainen ja tasokas kokonaisuus. Mieleenpainuva.  Suomen suosituimmassa kesäkohteessa Kalajoella kesän tapahtumien ja loma-asuntomessujen kävijätavoitteisiin päästiin kirkkaasti ja matkailun merkitys elinkeinona osataan jo tunnustaa. 

Kalajoen kuten koko Pohjois-Pohjanmaan matkailukeskittymien pitää kuitenkin tehdä yhteistyötä. Meitä kaikkia hyödyttää koko Suomen, jopa Lapin brändi.  Yhtenäinen mielikuva puhtaasta luonnosta, vesistöistä ja korkeatasoisesta pohjoismaisesta elintasosta lähes arktisissa olosuhteissa hyödyttää meitä kaikkia. Kilpailussa muiden matkailukeskittymien kanssa pärjäämme hyvällä sisällöllä, hinta-laatusuhteella ja parhaalla mahdollisella, aidolla palvelulla.

Pohjois-Pohjanmaa on muiden maakuntien tavoin asettanut matkailun kärkitavoitteiksi osaamisen vahvistamisen, kestävän toimintaympäristön, kansainvälistymisen, imagon ja laadun parantamisen sekä  katkeamattoman matkustajan polun – siis hyvät liikenneyhteydet.  Varsinkin viimeinen kohta ei ole mikään itsestäänselvyys, sillä valtio tarjoaa matkailualalle yhteistyökumppanuutta ilman suuria rahallisia tukia.

Onkin hyvä muistaa, että viimekädessä matkailun tulos tehdään ruohonjuuritasolla; viivan alle pitää jäädä jotakin, että toimintaa voi olla. Yritysten investoinnit alueille tehdään niiden omalla riskillä alueiden kehitykseen vahvasti uskoen. Valtion ja kuntien vastuulle jää saavutettavuuden turvaaminen; teiden ja rautateiden kunnossapito ja lentoyhteyksien tukeminen - sekä tietenkin hyvin suunnitellun maankäytön antamat mahdollisuudet.

Yhdessä meidän pitää vakuuttaa muut toimialat siitä, että matkailu on iso juttu.  Sen jälkeen muu maailma siitä, että Oulun Seutu kumppaneineen on käymisen arvoinen kohde.

Hanna Saari, matkailuyrittäjäSaa Luottaa