Hanna Saari
Hanna Saari

Yrittäjä. Tekijä. Vaikuttaja.

Hanna Saari

Vetovoima on elinvoimaa04.04.2017

Kalajoen kaupungin ensimmäinen asiakaslehti näki päivänvalon tällä viikolla. Suomen Kuvalehden tekemän tutkimuksen mukaan olemme useilla mittareilla mitattuna menestyskunta. Lehti summasi hyvin Kalajoen vahvuuksia alkutuotannosta yritysvetoisiin ja julkisiin hankkeisiin.

Hyvin asiansa hoitava, terveellä talouspohjalla oleva kunta voisi helposti ottaa kaikkiin hoitamiinsa asioihin kamreerimaisen otteen ja pitää rahahanojaan turvallisen tiukalla tilanteissa, joissa yrityksiin ja niiden hankkeisiin on vaadittu uskoa. Kalajoki on kuitenkin uskaltanut ottaa aimo loikkia eteenpäin silloinkin kun suhdanteet eivät ole olleet niin hyvät. Pitkäjänteinen työ palkitaan suurten kaavahankkeiden ja rakennusprojektien liikahtaessa eteenpäin.

Hyvästä vireestä kertoo sekin, että vuoden 2017 kaavoituskatsauksessa on käynnissä tai suunnitteilla 25 asemakaavakohdetta ja 3 yksityistä asemakaavaa. Tämän lisäksi vielä kuusi 6 kpl mm. tuulivoimapuistoja sisältäviä yleiskaavahankkeita.

”Kuntien kuntopuntari kertoo varmuudella yhden asian: Suomen kartalta löytyy kuntia, jotka potkivat maantiedettä vastaan hyvän strategisen ajattelun turvin niin lahjakkaasti, että tällaisesta kunnasta syntyy mielikuva omaa kokoluokkaansa suurempana kuntana. ” Tämän parempaa mainosta tuskin saisimme ostamallakaan.

Kuntavaalien alla kuntapäättäjä summaakin omia tekemisiään ja päättyvän vaalikauden aikana tehtyjen päätösten tuloksia. Mihin asioihin olen oikeasti pystynyt vaikuttamaan? Hyvä mieli tulee isojen kaavakokonaisuuksien lisäksi Merijärven ja Alavieskan kuntien kanssa tehdystä yhteistyöstä sekä isäntäkuntamallilla hyvin hoidetusta ympäristöterveydenhuollosta ja maaseutuasioiden hoidosta. Samoin yhtenäiskouluhankkeesta vaikka siinä vielä riittääkin käsiteltävää. On tärkeää, että saamme varhaiskasvatukseen, koulunkäyntiin ja liikunnan harrastamiseen terveelliset ja ajanmukaiset tilat mahdollisimman pian.

Toisin kuin jo vuosia kuntayhtymien kautta sote-asiansa hoitaneet muut lähinaapurimme, me kalajokiset olemme päättäneet ja järjestäneet sote-palvelumme tähän päivään saakka itse. Sitäkin suurempi on siis se muutos, johon astumme vuoden 2019 alussa. Tuntuu mahdottomalta ajatukselta, että kunnan tähän saakka hyvin tuottamat palvelumallit poistettaisiin eikä hyviä käytäntöjä haluttaisi jatkaa.

Uusilla valtuutetuilla on kuitenkin suuri mahdollisuus vahvistaa kunnan sote-palveluja pitkälle tulevaisuuteen. Voimme laajentaa nopeasti palvelusetelien käyttöä seuraavan kahden vuoden aikana niin, että palveluita voisi tuottaa useampi paikallinen toimija.

Eikö maakunnankin olisi paljon helpompi perustaa sote-keskus kuntaan, joka tarjoaa asukkailleen laadukkaita palveluita kohtuuhintaan täydennettynä valinnaisilla yksityisillä palveluilla, joita kunnan asukkaat ovat jo oppineet sujuvasti käyttämään. Meille olisi yksinomaan etua järjestelmästä, joka vähentää eriarvoisuutta työssäkäyvien ja työttömien, eläkeläisten ja vammaisten välillä ja joka lyhentää jonoja. Lyhemmät jonot tuovat suoraa säästöä päästessämme hoitoon nopeammin. Valinnanvapaudessa voittaa ennen kaikkea ihminen.

Paikallisen yritystoiminnan tukemisessa on toinenkin tärkeä puoli – jokainen osto paikkakunnan omasta yrityksestä jättää veroeurot omalle alueelle. Tämä taas auttaa meitä työllistämään paremmin ja luomaan lisää uusia työpaikkoja . Olipa kyse sitten sote-palveluista, matkailusta tai vaikka puurakentamisesta.

Summauksena tästä kaikesta voi sanoa, että vain vetovoimainen kunta pärjää kilpailussa tulevaisuuden asukkaista ja yrityksistä. Kunnan tärkein tulolähde on kuntalaisten maksama kunnallisvero ja kunnan kannattaa aktiivisesti vaikuttaa siihen, että sen kuntalaisilla on työtä. Tehdään fiksuja päätöksiä tulevaisuudessakin – kaikille hyvä Kalajoki tehdään yhdessä.

Hanna Saari
Kalajoen Kokoomuksen puheenjohtaja
Kuntavaaliehdokas 92

Saa Luottaa