Hanna Saari
Hanna Saari

Yrittäjä. Tekijä. Vaikuttaja.

Hanna Saari

278
Kokoomus

Voi sote kun olisit jo!



13.02.2019

Viime viikkoina meitä on puhuttanut vanhustenhoidon tila Suomessa. Kaikki alkoi pari viikkoa sitten yksityisestä hoivayhtiö Esperi Caresta ja siitä, ettei sen kaikissa yksiköissä oltu osattu kuunnella ajoissa henkilöstön huolia liian vähäisestä henkilöstömäärästä. Koko keskustelu eduskunnassa ja lehdistössä kärjistyi nopeasti huipentuen viimein opposition tekemään välikysymykseen. Eduskunta äänesti täysistunnossa hallitukselle luottamuksen äänin 99-88. Tästä asiasta keskustelu ei tietenkään jää tähän - eikä saakaan jäädä. Tässä tilanteessa on inhimillistä vaatia, että väärin toimineet tahot joutuvat tilille. Laki on kaikille sama.

Vanhusten hyvä hoito on erittäin tärkeää. Yhteiskunnan sivistyksen taso mitataan sillä, miten hyvin se hoitaa heikoimpiaan. On selvää, että tarvitsemme tulevina vuosina tuhansia uusia hoitajia hoivakoteihin ja vanhusten kotihoitoon. Eikä vain hoitajia, vaan myös avustavaa henkilökuntaa, jotta hoitajat voivat keskittyä ammattinsa vaatimiin tehtäviin.

On kuitenkin annettava asiantuntijoiden kertoa kokonaisuutta parhaiten palvelevat ratkaisut. Hoitajien määrän on perustuttava ihmisen yksilölliseen hoidontarpeeseen. Yksi kaavamainen, kaikille sama luku ei voi olla paras ratkaisu, koska se ei ota huomioon yksilöllistä hoivan tarvetta. Lakiin on kirjattava perusteet, joilla arvioidaan vanhusten yksilöllinen hoidon, hoivan ja kuntoutuksen tarve.

Ikäihmisten määrä kasvaa koko ajan. On hyvä tunnistaa , että sote-ratkaisun pitkittyessä ja palvelutarpeiden kasvaessa nopeasti, kunnat ovat joutuneet ostamaan palveluita yksityisiltä. Lisäksi kuntia on kehotettu olemaan rakentamatta uusia sote-rakennuksia. Kun samanaikaisesti tavoitellaan säästöjä, pyritään ne tekemään hankkimalla halvempaa tuotantoa kuin mitä kunnan oma tuotanto on. Meidän pitäisikin keskustella siitä, millä kriteereillä palveluita hankitaan. Mikäli suurin painoarvo hankinnassa asetetaan hinnalle, jokainen ymmärtää mitä siitä voi seurata.

Mitä enemmän nykytilannetta ajattelee ja sitä miten hoitotoimet pitäisi eri tilanteissa mitoittaa ja kuka palveluita saa tuottaa, ymmärtää että me todella tarvitsemme sote-uudistuksen! Tulevassa maakunnassa voimme kuitenkin päättää mm. siitä, miten myös pienet kotimaiset sote-yritykset voivat toimia palveluiden tuottajana. Tällöin kaikki yksityinen toiminta ei valuisi suurille monikansallisille toimijoille.

Jokaisen vanhuksen on voitava luottaa siihen, että hän saa laadukasta ja inhimillistä hoivaa ja hoitoa. Tämä onnistuu vain päätöksentekijöiden ja asiantuntijoiden yhteistyöllä. Parhaat ratkaisut syntyvät huolellisella valmistelulla ja tutkittuun tietoon perustuen sekä hoitohenkilökuntaa, ikäihmisiä ja heidän omaisiaan kuullen. Kyse ei saa olla vain rahasta, vaan myös siitä, millaisen vanhuuden haluamme ihmisille antaa. Hoito ja hoiva ovat perusedellytyksiä, mutta hyvään elämään kuuluu myös ihmissuhteita, liikuntaa, musiikkia ja vaikkapa taidetta. Niitä ihan omia juttuja, joilla meille jokaiselle on merkitystä. Hyvä vanhuus on meille kaikille tärkeä asia. Sen eteen kannattaa tehdä töitä.

Hanna Saari
Puheenjohtaja, Kalajoen Kokoomus

Saa Luottaa