Hanna Saari
Hanna Saari

Yrittäjä. Tekijä. Vaikuttaja.

Hanna Saari

278
Kokoomus

Vieraskynä, Jan Vapaavuori


Uudistumiskyky on menestyksen edellytys

Talouden tämänhetkistä tilaa ei ole syytä kaunistella. Suomea haastavat monet samanaikaiset ongelmat. Teollisuuden rakennemuutos, heikentynyt kilpailukyky, yhä kiristyvä kansainvälinen kilpailu sekä ikärakenteen muutos syövät kilpailukykyä ja nakertavat hyvinvointimme edellytyksiä. Vientimarkkinoita jäytävä matalasuhdanne ei yhtään helpota asiaa.

Ongelmamme eivät korjaannu itsestään, vaan ne vaativat Suomea uudistavia päätöksiä. Yksi vaalikausi tuskin riittää talouden tasapainottamiseen, kestävyysvajeen täydelliseen nujertamiseen, kustannuskilpailukyvyn kuntoon saattamiseen ja teollisen rakenteen uudistamiseen. Päätöksenteolta tarvitaan nyt erityistä pitkäjänteisyyttä ja johdonmukaisuutta. Toimintaympäristön epävarmuutta on pakko pystyä vähentämään. Uskottavasti.

Hallituksen toimien ohella olennaista on, miten yrityksemme maailman mieltävät. Innovatiiviset, uudistuvat yritykset ovat talouskasvun moottori. Kansainvälinen kilpailu kuitenkin kovenee entisestään muun muassa digitalisaation myötä. Tänä päivänä potentiaalisia menestyjiä on maailmalla huomattavasti enemmän kuin silloin, kun Suomi viimeksi nosti itsensä voittajien joukkoon 1990-luvun laman jälkeen.

Tuolloin menestysreseptimme perustui uutta luovaan koulutukseen, tutkimukseen, tuotekehitykseen ja edellisistä syntyneeseen innovaatiokykyyn. Näihin satsattiin, vaikka samalla tingittiin monesta muusta. Samasta reseptistä on meidän nytkin ammennettava. Uudistumiskyky on edelleen menestyksen keskeisin edellytys. Valtiovallan on osaltaan luotava tälle edellytyksiä. Varsinaiset muutokset syntyvät kuitenkin aina yksittäisissä yrityksissä.

Vaikka kilpailu kovenee, ja itse asiassa juuri sen takia, nyt ei ole kuoreen vetäytymisen aika. Suomalaisten yritysten on osattava ja uskallettava kurottaa entistä korkeammalle. Ei enää riitä, että yritykset kehittävät aikaisempaan tuotantoonsa nähden paranneltuja tuotteita tai palveluita. Maailmanlaajuiseen kilpailuun vastaamiseksi tarvitaan uusia innovaatioita ja kokonaan uusia markkinoita luovia ratkaisuja. Suomella on tästä erinomaista näyttöä muun muassa digitalisaation, biotalouden ja cleantechin saralla.

Yhteiskunnan rooli on ennen kaikkea edistää uudistumista tarjoamalla yrityksillemme kilpailukykyinen toimintaympäristö. Se rakentuu muun muassa positiivisesta yrittäjyysilmastosta, riittävistä t&k -panoksista, osaavista ihmisistä, kannustavasta verotuksesta, ennustettavasta talouspolitiikasta ja toimivasta pääomamarkkinasta. Innovaatiopolitiikan saralla tarvitaan rohkeita kotimaisia kokeiluja referensseiksi, kansainvälistymisen tukea, innovaatiomyönteistä sääntelyä sekä julkisten hankintojen suuntaamista nykyistä enemmän innovatiivisten ratkaisujen ostamiseen.

Olennaista on, että yksittäiset päätökset nivoutuvat ketjuksi, jonka osat vievät Suomea samaan suuntaan. Työtä kasvavan ja uudistuvan Suomen eteen ei voi verrata viikon tai kahden kuntokuuriin, kikkakolmosiin tai hokkuspokkuskonsteihin. Kyse on elämäntapamuutoksesta. Pysymällä kärsivällisesti uudistumisen tiellä ja tekemällä johdonmukaista työtä niin politiikassa kuin yrityksissäkin, Suomella on kaikki mahdollisuudet nousta jälleen menestyjien joukkoon.

Jan Vapaavuori
elinkeinoministeri

Julkaistu Mediaplanetin tuottamassa Innovaatiot-erikoisjulkaisussa 3/2015 maaliskuussa (jaettu Kauppalehden yhteydessä).

Saa Luottaa